Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra den seneste generalforsamling. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Invitation til generalforsamling

i Strandmarkens Vandværk a.m.b.a.

Tirsdag den 27. juli 2021 kl. 19.00

Fru Petersen 's Cafe
Almindingensvej 31
3751 Østermarie

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Regnskabet kan ses her på hjemmesiden fra den 12. juli 2021.


Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 28. juli 2020

Referat fra generalforsamlingen 2020

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 30. juli 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019