Indsatsplan

I 2009 godkendte Bornholms Kommune en indsatsplan, der skal sikre en langsigtet beskyttelse af det grundvand, der indvindes til Strandmarken Vandværk.

Resultatet blev en kortlægning af de arealer der indgår i planen, grundvandskortlægningens resultater og en opdeling af indsatsen i landbrugsdrift, vandværksdrift og brønde, boringer m.m. Du finder indsatsplanen herunder.

Indsatsplan til fremtidssikring af grundvandet