Strandmarkens Vandværk

Strandmarkens Vandværk overvåges konstant og vedligeholdes og udvides efter behov. Målet er at levere en ren og stabil vandforsyning, som lever op til de krav vi alle med rette kan stille til vores drikkevand.

På overfladen syner vandværket ikke af så meget, men tag ikke fejl for en stor del af vandværket ligger godt gemt under overfladen. 

Vandkvaliteten sikres gennem udtagning af vandprøver, løbende gennem året. Dette sker i samarbejde med et godkendt analyseinstitut og Bornholms regionskommune, hvor Bornholms regionskommune er tilsynsførende myndighed.

Strandmarkens Vandværk drives af vandværkets bestyrelse, i tæt samarbejde med lokale entreprenører.

I 2023 forsyner Standmarkens Vandværk 330 forbrugere.