Vinterlukning

Om efteråret er det tid til at frostsikre vandrør, så ikke de springer, når frosten sætter ind.

Frostsikring sker ved at lukke for vandet. Læst et par gode råd til lukning af vand herunder.

Du må ikke bruge vandværkets hovedstophane, da du ikke kan forvente at den lukker helt tæt. Brug i stedet hanen der er placeret umiddelbart før vandmåleren.

Sådan lukker du korrekt af for vinteren:

  1. Hanen før vandmåleren lukkes.

  2. Hanen efter vandmåleren, aftapningshane samt vandhaner i huset åbnes indtil der ikke længere kommer vand ud af vandhanerne.

  3. Tjek nu at vandmåleren står helt stille.

  4. Vandhanerne lukkes og hanen efter måleren lukkes som en ekstra sikkerhed.


Vær forsigtig ved åbning/lukning af disse haner, idet de kan "vrides over" ved for hårdhændet behandling, og som følge deraf begynder at åbne igen.

Når du åbner for vandet igen efter vinteren, kan det første vand der kommer ud være lidt misfarvet og grumset. Dette er ufarligt og forsvinder ved brug af vandet.

Strandmarkens Vandværk samarbejder med Nexø VVS, som står til rådighed med hjælp til både nedlukning og oplukning af vand. De kan kontaktes for tid og pris på telefon 61 65 37 30 eller mail [email protected]