Aflæs din vandmåler inde i huset eller via internettet

Vi tilbyder 2 løsninger: Køb et Water Display eller aflæs direkte via internettet. Løsningerne er uafhængige af hinanden.

Water Display
Et ”Geo Ensemble Water Display”, er på størrelse med en moderne mobiltelefon (15 x 7 cm).

Med Water Display kan du aflæse din vandmåler uden at forlade huset. Det eneste der kræves er en 220V tilslutning.

I displayet kan du bl.a. se den aktuelle målerstand og vandforbruget.

I sommerhuset giver det både dig og dine lejere mulighed for at følge vandforbruget løbende.

Du kan se fotos af Water Display og en beskrivelse på engelsk på 
https://www.geotogether.com/wp-content/uploads/2015/11/Ensemble-water-display.pdf

Strandmarkens Vandværk og Snogebæk Vandværk har sørget for at du som andelshaver i Strandmarkens Vandværk kan købe Water Display direkte hos Snogebæk Vandværk.

Water Display koster ca. 1.500 kr. inklusive moms, men uden installation.

Bestilling, betaling og evt. reklamation skal ske direkte til Snogebæk Vandværk. Du kan selv installere Water Display. Hvis du ønsker hjælp til installationen, skal du aftale nærmere med Snogebæk Vandværk. 

Kontakt Ole Korsgaard hos Snogebæk Vandværk på [email protected] , hvis du ønsker at købe Water Display. 

 

Aflæsning via internettet
Du kan også se hvad din vandmåler viser via internettet. Her kan du se forbruget inden for de seneste 30 dage. Vandmåleren aflæses automatisk én gang dagligt, normalt omkring kl. 04.00 om morgenen. Denne løsning er gratis.

Du kan også vælge at få en alarm via sms, hvis vandmåleren konstaterer en mulig utæthed, f.eks. at vandet løber uafbrudt i en længere periode.

Aflæsning sker ved at logge på www.strandmarkenmaalerstand.dk    

Her skal du også indtaste dit mobiltelefonnummer, hvis du ønsker at modtage alarm via sms.

Du skal bruge en adgangskode for at kunne logge på. Den får du ved at sende en e-mail til [email protected] . Angiv dit målernummer og din sommerhusadresse i e-mailen.